Big Data

Podnosimy efektywność działań w obszarach sprzedaży, marketingu oraz działalności operacyjnej poprzez wykorzystywanie danych posiadanych przez naszych klientów.

Za pomocą Big Data łączymy informacje pochodzące z wielu obszarów biznesu i przetwarzamy je bez względu na ich ilość. Dzięki intuicyjnym narzędziom do prezentacji danych nasi klienci mogą wyciągać́ wnioski, które akcelerują ich biznes.

Obszary wsparcia – Sprzedaż

  • Cross-sell i upsell – Na podstawie historycznych danych o klientach nasze algorytmy budują wzorzec „zamkniętej sprzedaży”. Wykorzystujemy go do filtrowania najbardziej pasujących do niego klientów. Dla nich prawdopodobieństwo sprzedaży jest największe. W efekcie dostarczamy listę klientów wraz z rekomendacjami produktów.
  • Wstępny scoring – Na podstawie historii klienta możemy przeprowadzić wstępny scoring. Dzięki temu akcja sprzedażowa będzie kładła nacisk na tych klientów, którzy mają największe szanse na kredyt. Produktem usługi jest ocieplona lista leadów z przyporządkowanym prawdopodobieństwem otrzymania kredytu.
  • Retencja klientów – Rezygnacja klienta z usług banku poprzedzona jest symptomami widocznymi w historii rachunku lub w kontaktach z infolinią. Do nich tworzymy wzorzec zachowania klienta podatnego na odejście. Dzięki wzorcowi nasze algorytmy monitorują pozostałych klientów firmy. W momencie dopasowania klienta do wzorca, podnosimy alarm.
  • Wypłacalność klienta – Problemy z wypłacalnością klientów nie powstają bez powodu. Zbudowanie wzorca klienta, który ma trudności ze spłatą kredytu, pozwala na podjęcie odpowiednich kroków jeszcze przed wystąpieniem tego problemu. Dostarczamy cyklicznie listy klientów, u których mogą pojawić́ się problemy ze spłatą zobowiązań́.

Obszary wsparcia – Marketing

  • Segmentacja klientów – Pobieramy dane ze wszystkich możliwych systemów, łączymy je oraz klasyfikujemy. Nasza klasyfikacja pozwoli na lepsze dotarcie do precyzyjnie wyodrębnionych segmentów klientów.
  • Retencja klientów – Rezygnacja klienta z usług banku poprzedzona jest symptomami widocznymi w historii rachunku lub w kontaktach z infolinią. Do nich tworzymy wzorzec zachowania klienta podatnego na odejście. Dzięki wzorcowi nasze algorytmy monitorują pozostałych klientów firmy. W momencie dopasowania klienta do wzorca, podnosimy alarm.

Jak to robimy

W naszych wdrożeniach wykorzystujemy precyzyjnie dobrane narzędzia służące do przetwarzania danych oraz wizualizacji.

Przetwarzamy dane pochodzące ze wszystkich źródeł. Potrafimy zintegrować relacyjne bazy danych, pliki tekstowe, logi systemowe oraz Social Media. Dzięki równoległemu przetwarzaniu tych informacji, wolumen danych nie stanowi dla nas problemu. Pobieranie, łączenie oraz przetwarzanie ich realizowane jest za pomocą technologii Apache Hadoop, Apache Spark oraz Elasticsearch. W szczególnych przypadkach korzystamy również z rozwiązań Big Data w chmurze (Amazon Redshift, Google BigQuery).

Dbamy o to, aby efekty naszej pracy były czytelne i użyteczne dla użytkowników biznesowych. W prowadzonych przez na projektach wiodącym narzędziem analitycznym jest Tableau. Dzięki niemu użytkownicy biznesowi są w stanie analizować dane, prezentować je na interaktywnych wykresach i dashboardach. Co ważne, analiza danych w Tableau nie wymaga umiejętności programowania.